TENISOVÝ KEMP
CHORVATSKO - UMAG
18. - 25. 8. 2018

Sportovní Klub Uherský Brod a Tenisová škola TSRM organizují ve dnech 18. - 25. 8.2018 tenisový kemp v Chorvatském Umagu na tenisových kurtech ATP. Tenisový kemp Umag zahrnuje komplexní tréninkový proces, který je realizovaný v resortu ATP STELLA MARIS.

Naša tenisová škola v spolupráci s tenis academy Umag organizuje tenisový kemp v Chorvatsku pro hráče a tenisové nadšence všech věkových kategorií s možností testování raket značky Yonex a Dunlop.


Program:

 • 20 tréninkových tenisových jednotek + 9 jednotek kondiční přípravy (mladší žáci a výše)
 • 12 tréninkových tenisových jednotek + 9 jednotek kondiční přípravy (minitenis a babytenis)
 • turnaj jednotlivců (mladší žáci a výše)

Harmonogram dne:
08:00 - 08:30 Kondiční běh
09:00 - 09:30 Snídaně
09:30 - 11:30 Výuka tenisu na kurtě
12:00 - 12:30 Oběd
12:30 - 15:30 Regenerace (koupání a pod.)
16:00 - 18:00 Výuka tenisu na kurtě
18:00 - 19:00 Kondiční cvičení
19:30 - 20:00 Večeře

CENA: 450 EUR
(pro registrované hráče Sportovního Klubu Uherský Brod sleva 20%)

Cena zahrnuje:

 • Pronájem tenisových kurtů 4 hodniny denně
 • Každodenní výuku tenisu v rozsahu 4 hodiny denně, vhodnou pro každou výkonnostní kategorii, vedenou kvalifikovanými trenéry
 • Intenzivní kondiční přípravu v rozsahu 1,5 hodiny denně spojenou s pohybovými hrami, vše přiměřeně věku a schopnostem dětí nebo dospělých
 • Ubytovaní v apartmánech ***
 • Stravu v rozsahu plné penze
 • Celodenní program s mnohými dalšími letními aktivitami
 • Turnaj jednotlivců (mladší žáci a výše)
 • Dopravu na místo konání kempu a zpět
Úhrada:

bankovní spojení: KB 107-3538080237/0100
variabilní symbol: rodné číslo účastníka (prvních šest čísel)

Podmínky účasti:

 • úhrada účastnického poplatku 
 • předání nástupního listu hráče (viz Příloha níže)
 • předání ověřené plné moci týkající se doprovodu dítěte do zahraničí (viz Příloha níže)
Stornovací podmínky:

Zrušení účasti musí být podané písemně ​​na adresu:

e-mailem:
skuhbrod@seznam.cz 

nebo 

poštou na adresu:
Sportovní Klub Uherský Brod, Zátiší 1958, Uherský Brod, 
PSČ 688 01

Zrušení účasti nastává okamžikem doručení e-mailu, při zaslání poštou je pro stanovení stornovacích poplatků rozhodující datum poštovního razítka. Manipulační a stornovací poplatky jsou splatné v okamžiku zrušení účasti.
V případě zrušení účasti je nutné uhradit tyto stornovací poplatky:

 • nejpozději 45 až 32 dnů před poskytnutím první služby náhradu ve výši 20% z ceny dohodnutých služeb
 • nejpozději 31 až 4 dnů před poskytnutím první služby náhradu ve výši 50% z ceny dohodnutých služeb
 • nejpozději 3 dny před poskytnutím první služby až po nastoupení cesty (včetně zmeškaní odjezdu) 90% z ceny dohodnutých služeb

Příloha

PŘIHLÁŠKA ÚČASTNÍKA

Kontakt:
Roman Mego, tel.: +420 775 621 826

Spolufinancováno Zlínským krajem